Thiết kế, sản xuất POSM - vật phẩm kích hoạt điểm bán hàng

Thiết kế, in ấn, sản xuất POSM - vật phẩm kích hoạt điểm bán hàng

01/02/2019

POSM là khâu thuộc mảng bán hàng và tiếp thị nên có giá trị cốt lõi chính là để thúc đẩy, tạo nên sự khác biệt và có thể là đột phá cho một thương...

Đọc tiếp