Profile Dự án văn hóa SỨC SỐNG GIA LAI

20-08-2019
Dự án văn hóa SỨC SỐNG GIA LAI là dự án cộng đồng nhằm Kết nối người Gia Lai tại Sài Gòn, giữ gìn văn hóa, quảng bá du lịch Gia Lai và hỗ trợ phát triển cộng đồng Gia Lai.