Hình ảnh sáng tạo thay cho lời nói
27/11/21
Dùng những hình ảnh sáng tạo thay cho lời nói dù là trong bất kỳ lĩnh vực nào cần vận dụng sự sáng tạo, thì luôn có một quy luật đồng nhất, đó là “show, don’tell” (tạm dịch: đừng nói, hãy thể hiện). Và quảng cáo ngoài trời thì cũng không phải ngoại lệ. Việc sử dụng hình ảnh sẽ tạo nên những kích thích tưởng tượng và tìm tòi ý nghĩa thông điệp và hình ảnh truyền thông của doanh nghiệp, từ đó tạo nên những tầng lớp ý nghĩa độc đáo và sáng tạo hơn bao giờ hết, tuỳ theo cách hiểu của khách hàng.
 
 
#quangcaomatdo #redeyes 
Bài viết liên quan